SOBOTA  14 PAŹDZIERNIKA,

06:30    W intencji nauczycieli i wychowawców
08:00    Dziękczynno-błagalna w 50 r. Sak. Małżeństwa Stanisława i Salomei Otolińskich – od córek z rodzinami;
08:00    + Halina Matwiszyn - od rodziny Załomskich z Olszówki, od rodziny Duminów, od rodziny Ratajczyków z Jankowa Przygodzkiego;
18:00    + Maria Kucharska – od Dyrekcji i Nauczycieli ZSP w Twardogórze;
18:00    ++ Hildegarda, Stefan, Stanisław, Jadwiga Flajszer, Stanisław Maryniak, Zenon Klimas, i za zmarłych z rodzin: Maryniak, Kondziela i Śmigiel;
18:00    + Jadwiga Bajko (imieninowa) – od córek z rodzinami;


NIEDZIELA 15 PAŹDZIERNIKA, XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA

07:00    + Danuta Skibińska – od Bożeny i Ryszarda Gierus z Olgą, Justyny i Mariana Małaniak z Dąbrowy, Stanisławy i Wiesława Gierus, Jana i Grażyny Gierus z rodziną;
08:30    ++ Jadwiga (imieninowa) i Anna – od siostry Zofii z mężem;
08:30    ++ Józef, Bogdan, Krzysztof Franc – od żony;   
10:00     + Jadwiga Zacharzewska – od córki Marii  rodziną;
11:30    + Jan Gnap (17 r. śmierci) – od siostry Ewy  z rodziną;
13:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł., dar zdrowia i opiekę MBWW dla Marka z ok. 4 r. urodzin – od rodziców i rodzeństwa;
13:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł., dar zdrowia,a  i opiekę MBWW dla Wiktorii  z okazji 1 r. urodzin – od rodziców;
18:00    ++ Szymon, Andrzej, Magdalena Szewczyk, Janina i Leon Podlejscy – od rodziny;


PONIEDZIAŁEK 16 PAŹDZIERNIKA, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
06:30    Za Parafian;
08:00    + Jerzy Matysiak – od żony Bożeny, córki Katarzyny z mężem, syna Sławomira z żoną i dziećmi;
08:00    + Zbigniew Mania –  od Lucjana Kot i Krystyny Tyszer z rodzinami;
18:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę MBWW dla Małgorzaty i Grzegorza z okazji 7 rocz. ślubu;
18:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę MBWW dla Marka i wnuczki Martyny – od rodziny;
18:00    + Jarosław Zapeński – od Michała Chmiel dziećmi, od Zygmunta Chmiel z rodziną, od Mariana i Zdzisławy Małaniak z Twardogóry;


WTOREK 17 PAŹDZIERNIKA, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO
06:30    +Jerzy Matysiak – od rodzin: Zawierta, Lityńskich, Stempniaków, Niwów, Justyny Obiegło z rodzicami;
08:00    + Małgorzata Pawlak – od Izy i Andrzeja;
08:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę MBWW dla Grzegorza z okazji 30 rocznicy urodzin;
18:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł., dar zdrowia i opiekę MBWW dla Andrzeja z okazji urodzin – od żony i dzieci z rodzinami;
18:00    O Boże błogosł. i opiekę MBWW dla Małgorzaty i Dariusza Malczyszyn z okazji 25 rocznicy ślubu – od dzieci, brata i rodziców;
18:00     + Jerzy Łapka  (28 r. śmierci) –  od sióstr Marii i Elżbiety;


ŚRODA  18 PAŹDZIERNIKA, ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZ EWANGELISTY
06:30    + Julian Gerus (w rocznicę śmierci) – od żony z synem;
08:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł., i opiekę MBWW dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze;
08:00     ++ Wiesław, Bolesław, Stefania (f) Kaczmarek oraz za zmarłych z rodziny Czarneckich;
08:00    + Alicja Szydełko – od rodzin: Szturyło i Janiec z Osiedla, od Ewy Kotala z dziećmi, od rodziny Kotala z Nowej Wsi, od Agnieszki
i Łukasza Chlasta, od Magdaleny i Jacka Szturyło z dziećmi;
18:00    Nowenna;
18:00    + Anna Zmyślona – od pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze i emerytów;
18:00    + Danuta Skibińska – od Henryka Kahla z żoną i dziećmi, Agnieszki i Marcina Los z Adamem, od rodzin: Molskich i Pietrzaków
z Suliradzic ;


CZWARTEK 19 PAŹDZIERNIKA,

06:30    + Jerzy Matysiak – od Haliny Puchalskiej z rodziną, od rodziny Skorupków, od siostry Maryli z rodziną, od Mariana i Stanisławy
Snopek, od rodziny Gmyrek;
08:00    + Zbigniew Mania – od siostry Marty z rodziną, rodziny Różańskich;
08:00    + Alicja Szydełko – od Marty i Mikołaja Cis, od Marii Pater z rodziną, od Zofii Szypa, od rodziny Zadylak z Osiedla;
18:00    ++ Józefa (f), Michał, Kazimierz i Stanisław Sanocki;   
18:00    + Stefania Szajkiewicz – od Barbary;
18:00    + Franciszek Hliwa – od Józefa i Arlety Hliwa z synami;


PIĄTEK 20 PAŹDZIERNIKA, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. JANA KANTEGO

06:30    + Anna Wolna – od rodziców;
08:00    + Zbigniew Mania – od Tomasza Kawałko i pracowników, od rodziny Gotkiewiczów;
08:00    + Alicja Szydełko – od Iwony i Roberta Fedoryszyn z rodziną, Marii Fedoryszyn, Marzeny i Tomasza Fedoryszyn z rodziną;
18:00    + Bogumił Wesołowski – od żony i dzieci;
18:00    + Marianna (f) Fingas – od rodziny Szmajów, od rodziny Okrasów, Kędziorów i Biernatów;
18:00    ++ Józef, Irena, Wiktor Gawin, Bronisława (f), Władysław Rosa i za zmarłych  rodzin;


SOBOTA 21 PAŹDZIERNIKA, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ

06:30    Za dusze w czyśćcu cierpiące;
08:00    + Marianna Fingas (f) – od Bronisławy z rodziną Majkowskich;
08:00    + Jan Kurowski i Jacek Kurowski – od siostry;
18:00    + Feliks Guder (25 r. śmierci) – córki Reginy i dzieci  z rodzinami;   
18:00    + Bazyli Małaniak (4 r. śmierci) – od córki Teresy z rodziną;
18:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę MBWW dla Reginy i Stefana DRYZD z okazji 50 r. Sak. Małżeństwa; 
18:00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę MBWW dla Członków Rodzin i Przyjaciół św. Jana Pawła II;